יצחק מור מתמחה בביצוע חפירות בטרנצ'ר החל משנת 1975.

• חפירת תעלות 
• התקנת תשתיות
• התקנת מערכות השקיה
• הנחת כבלי תקשורת וחשמל

ביצוע עבודות גם לקבלני חשמל ותקשורת